Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Εικαστικός φλώρος -ή -ό [ikastikós floros]
εικαστικός -ή -ό [ikastikós] : που έχει την ικανότητα να απεικονίζει: Εικαστικές τέχνες, από τις λεγόμενες καλές τέχνες εκείνες που παρασταίνουν ομοιώματα όντων του πραγματικού ή φανταστικού κόσμου και απευθύνονται στην όρασή μας (ζωγραφικές, πλαστικές, διακοσμητικές κτλ. τέχνες): Σχολή εικαστικών τεχνών. || Εικαστικά έργα. || (ως ουσ.) ο εικαστικός, εικαστικός καλλιτέχνης.
[λόγ. < αρχ. εκαστικός `ικανός να αναπαραστήσει΄, εκαστική τέχνη `η τέχνη της αναπαράστασης΄]
Εικαστικός φλώρος -ή -ό [ikastikós floros] ικανός να αναπαραστήσει με απεύθυνση σε ολες τις αισθήσεις (όραση, όσφρηση,ακοή, αφή, γεύση, εκταίσθηση)
Οι αισθήσεις, η αισθητή εμπειρία, είναι το σημείο εκκίνησης της ανθρώπινης γνώσης: ό,τι γνωρίζουμε πηγάζει από τις αισθήσεις μας. Είναι επομένως τα όργανα με τα οποία τα έμβια όντα συλλέγουν πληροφορίες για το περιβάλλον αλλά και για τα ίδια .Η γνώση είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας της νοημοσύνης η οποία αναγνωρίζεται ως Νοημοσύνη συναισθηματική ,ψυχική , σωματική και πνευματική αλλα διακρινεται στις εξής ικανότητες Λογικη-Μαθηματική / γλωσσική / Μουσική / Χωρική / Σωματική -κιναισθητική / διαπροσωπική / ενδοπροσωπική / Νατουραλιστική ή φυσιογνωστική.

Σύνφωνα με τον Howart Gardner, υπάρχουν  οκτώ είδη ανθρώπινων ικανοτήτων. Ένα  άτομο μπορεί να έχει δυνατότητες η αδυναμίες σ'έναν ή σε αρκετούς τομείς.

Νοημοσύνη                      Τελική Κατάσταση                     Βασικές Συνιστώσες

Λογική-μαθηματική  Επιστήμονας, Μαθηματικός, Αρχιτέκτονας  Το άτομο διαθέτει μια ευαισθησία και την ικανότητα να διακρίνει τις λογικές ή αριθμητικές μορφές·και την ικανότητα να ασχολείται με μακροσκελείς αλληλουχίες συλλογισμού.

Γλωσσική  Ποιητής, Συγγραφέας, Σκηνοθέτης   Η ευαισθησία στους ήχους, στο ρυθμό και τις σημασίες των λέξεων και ευαισθησία στις διαφορετικές λειτουργίες της γλώσσας.

Μουσική  Συνθέτης, Βιολιστής, Σκηνοθέτης  Η ικανότητα παραγωγής και εκτίμησης του ρυθμού, του μουσικού τόνου και της ποιότητας του ήχου η εκτίμηση των μορφών της μουσικής έκφρασης.

Χωρική  Κυβερνήτης πλοίων Γλύπτης  Η ικανότητα ακριβούς αντίληψης του οπτικού-χωρικού κόσμου και μετατροπής των αρχι­κών αντιλήψεων του ατόμου.

Σωματική-κιναισθητική Χορευτής, Αθλητής,Ηθοποιός  Η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τις κινήσεις του σώματος του και την μυική σύσπαση.

Διαπροσωπική   Θεραπευτής, Ηθοποιός Η ικανότητα να διακρίνει και να αντιδρά κατάλληλα στη διάθεση, στο χαρακτήρα, στα κίνητρα, και στις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων.

Ενδοπροσωπική    Άτομο με λεπτομερή και ακριβή γνώση του εαυτού του   Η πρόσβαση του ατόμου στα δικά του συναισθήματα και η επίγνωση των δικών του δυνατοτήτων, αδυναμιών, επιθυμιών .

Νατουραλιστική ή φυσιογνωστική  Βοτανολόγος, Αγρότης, Κυνηγός, Ζωγράφος Η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει λεπτομέρειες, να πραγματοποιεί διακρίσεις μέσα στο φυσικό κόσμο, να κατανοεί τα συστήματα και να προσδιορίζει κατηγορίες 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου